۱. قایق پاروزنی مخصوص سفرهای ماجراجویانه سنگین ۲. قایق پاروزنی مخصوص مسابقات ورزشی ۳. قایق پاروزنی مخصوص رودخانه‌هایی با امواج آرام ۴. قایق‌های پاروزنی باریک مخصوص رودخانه‌های کم عرض و کم عمق